X-Men Origins Wolverine-RELOADED

Kod:
   ßÜÜ ß
                             ÜÜÜÜÜÜ²İ ŞÛÛÜ ²ÛÜ ßÜ
                         °²²ÛÛÛÛÛÛÛß ÜÛÛÛÛİŞÛÛİ Ş²
               ÜÜÜÜÜÜ Ü  ÛßÛÛÛÛÛÛ²°Ü²ÛÛÛÛÛÜÛÛÛ² °ÛİÜÜÜ Ü ÜÜÜÜÜÜ
               Û      ŞİŞİŞÛÛÛÛÛÛİŞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ Ûİ   Şİ      Û
               Û       ²  ²ÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛİŞÛÛ   ²       Û
               Û   Ü  Şİ  ޲ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛ   Şİ  Ü   Û
               Û   ŞİŞÛ     ßßßßß²²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛßßß  ²²°   ÛİŞİ   Û
               Û   Û°²İ  ܲܠ       ÛÛÛÛÛ°       °Ûİ   Ş²°Û   Û
               İÜ Şİ ŞÛ   ß   ²²ÜÜÜܲ²  ÛÜÜÛÛÛÛÛÛİ ß   Ûİ Şİ ÜŞ
               Şİ  ²Ü ߲ܠ    ÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛÛ²²   Ü²ß ܲ  Şİ
               İßÜ  ßßÜÜ°ßÜ   ßß²²ÛÛÛİ  ŞÛ°ÜÜÜÜ ßß Üß°ÜÜßß  Üߪ
        Ü      Û  ßßÜÜ  ßßÜßÜ    ÛÛÛßßßßßß ²ÛÛÛ° ÜßÜßß  ÜÜßß  Û
        Şİ     Û     ß²²Ü ŞİŞİ   ÜÜÜ ŞÛÛÛİ ŞÛÛ²İŞİŞİ Ü²ß      Û  Ü      Ü
       Üß      Û   Ü  ŞÛÛİ°Û²   ŞÛ²İ °²ÛÛ²       ²Û°ŞÛÜ       Û  Şİ     Şİ
     ÜßÜÜß     Û   Şİ ÛÛŞ²Üß           ÜÜßßßÛÛÜÜ  ßÜ²İŞİ      ßÜÜÛ°    Üß
    Şİ²Ûİ      ß ÜÜÛ°ŞÛ²ß           ÜÛÛÛ     ÛÛ²²    ²ß     Ü²ÛÛß    ÜßÜÜß
    ²ÛÛÛ²     Ü²ÛÛß  ÛÛİ           ²²ÛÛİ    ŞÛÛÛÛİ ÜßÜÜß   ŞÛÛÛİ    Şİ²Ûİ
    ŞÛÛÛÛİ   ŞÛÛÛİ  ޲²           ŞÛÛÛÛ     ÛÛÛÛÛ Şİ²Ûİ    °²ÛÛÛ    ²ÛÛÛ²
     ÛÛÛÛÛ   °²ÛÛÛ °ÛÛİ    ÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛ    ŞÛÛÛÛİ ²ÛÛÛ²    ÜÜÛÛÛ²°  ŞÛÛÛÛİ
     °ÛÛÛÛÛ  ÜÜÛÛÛ²ŞÛÛİ °ÛÛÛ²²ß   ßÛÛÛÛİ   ÛÛÛÛÛ  ŞÛÛÛÛİ°ÛÛÛÛÛÛß ŞÛÛÛÛÛÛÛ²
 ²²Ûİ ŞÛÛÛÛݲ²ÛÛÛß ÛÛÛ  ²²ÛÛÛ     ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ²ŞÛÛÛÛÛİ  ŞÛÛÛ°ÛÛÛÛÛ
 ÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ °ÛÛÛ ŞÛÛÛÛİ    ²²ÛÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ°ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ   ŞÛ²² ŞÛÛÛÛ²
 ÛÛÛÛ  ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ  ŞÛÛÛ°ŞÛÛÛÛİ   ŞÛÛÛÛÛÛÛ   ²ÛÛÛÛÛÛÛ ŞÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ  ÛÛÛİ  ÛÛÛÛÛİ
 ÛÛÛÛİÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛİ ŞÛÛÛݲ²ÛÛÛ    ÛÛÛÛÛÛ²²    ßß²²ÛÛİ  ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛ²
 ŞÛÛÛÛÛÛÛ²²ß²ÛÛÛÛܲ²ÛÛÛÛÛÛÛÛ    ÛÛÛÛÛİ        °ÛÛÛİ  ŞÛÛÛÛ² ßßß²²ÛÛÛİ ÜÛÛÛÛÛİ
 ŞÛÛÛ²²ÛÛÛÜÜÜ°°ßßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÛÛÛ²²ß         ŞÛÛÛİ ÜÛÛÛÛÛİ   Û ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß
  ÛÛÛÛ    ßßßÛÛÛÛÜÜÜÜÜ°°   ßßßßß       nERv   ŞÛÛÛÛÛÛÛÛ²²ß    Û Ş²²ÛÛÛÛßßß
  ßßßß         ÜßßßÛÛÛÛÛÛ                     Ş²²ÛÛÛÛßßß      Û
               Û     ²²ÛÛ                                     Û
               Û                                              Û
               Û    ÜßßÛ Üßß  ²   ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßÜ  Üßß  ÜßÜ     Û
               ÛÜÜÜ Ûß²  ²ß Ü Û   Û  ² Ûßß² ²  Û ²ß Ü Û  ² ÜÜÜÛ
                      Û  ßßßß ßßß  ßß  ß    ßßß  ßßßß ßßß

                   X-Men Origins: Wolverine (c) Activision

       05/2009 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Securom
             1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Action

                  Üßß  ÜßßÜ ÜßÜßÜ Üßß  ß ÜßßÜ ÜßßÜ ÜßßÜ Üß
 ßßßßßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûßß² Û   ² ²ß Ü Û Û  ² ²ß   Û  ² ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßßßßß
                   ßß  ß    ß   ß ßßßß ß ß    ß     ßß   ßß

 X-Men Origins: Wolverine is an epic action-adventure featuring a
 true-to-character Wolverine gameplay experience that takes gamers through
 and beyond the movie's storyline. Set in a variety of vivid real-world
 locales, the title challenges players to hone their animal instinct as they
 uncover hidden dangers, hunt and destroy enemies, and take on seemingly
 insurmountable situations while discovering the truth about Wolverine�s
 tragic past. With razor-sharp adamantium claws unsheathed, the future X-Man
 enacts lightning-quick combat, evasive maneuvers, in-depth combo attacks,
 and an array of brutal finishing moves. Wolverine doesn't just deliver
 massive damage, either, he also takes it, thanks to his mutant regenerative
 power that heals him in real time right before the player's eyes.

 Uncage Wolverine's tragic past and discover how the ultimate weapon was
 created. Unleash the razor sharp adamantium claws, feral instincts and
 mutant regeneration power of the world's fiercest hero. Visceral combat.
 Pure rage. Epic battles. Take on the impossible in your hunt to uncover the
 secrets of Weapon X - then exact your revenge.

 * Go through 5 main Acts that tie in to the movie as well as levels that
   are specific to these skus; such as the Sentinel factory and the birth of
   the Sentinel Prototype.

 * Designed on the Unreal Engine.

 * The Wolverine game that the fans asked for.

 * Environmental Hazards that can work for or against you while fighting.

 * Familiar friends and foes from the upcoming movie; Hugh Jackman as
   Logan/Wolverine, Liev Schreiber as Victor/Sabretooth, and Will.I.Am as
   John Wraith.

 * Cinematic Moments that put you on the "set" making you feel like you are
   controlling a movie.

 * Real Time damage regeneration.

 * Familiar unlockable outfits as you progress through the game (Yellow/Blue,
   Orange/Brown, etc).

 * RPG Lite experience that allows you to customize Wolverine's moves and
   make him more powerful, or even regenerate faster.

 * True-to-character Wolverine - The X-Men's fiercest Super Hero has arrived
   in his first true-tocharacter next-gen experience. From Wolverine's
   devastating rage attacks to his regenerative abilities, from his feral
   senses to his signature style of relentless combat, players will finally
   get to uncage Wolverine as never before.

 * Relentless Combat - Take control of Wolverine's indestructible adamantium
   claws with over onehundred custom moves, reflex quick-kills, and long-range
   lunge attacks.

 * Cinematic Intensity - Fall to earth from 30,000 feet in the air with no
   parachute, lunge through spinning helicopter blades, take on entire
   platoons at once - level after level of epic gameplay awaits.

 * Real-time Regeneration - Wolverine�s unique regeneration abilities mend
   bone and muscle tissue in real-time, allowing for non-stop combat and
   impossible risk-taking.

 * Astonishing Cast of Marvel Heroes and Villains - To uncover Wolverine's
   turbulent past, he must fight with and against the most popular characters
   in the Marvel universe. Gambit, Sabretooth, The Blob, and more combine to
   make this the most intense action experience in gaming.

 * Epic Boss Battles - Go beyond mere minions to battle the biggest, baddest
   bosses Wolverine has ever faced including 200-foot tall Sentinels, grotesque
   Wendigos, and unyielding Leviathans.

 * Rage Powers - Build up your Rage to unlock astonishing special-moves, combos
   and contextual attacks.

 * Feral Senses - Utilize Wolverine's unique animal instincts to expose
   tactical advantages and weak points in enemies, as well as solve puzzles and
   discover escape routes.

            ß ÜßßÜ Üß   ²ÜÜ  ÜßßÜ ²   ²   ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  Üßß  Üß
 ßßßßßßßßßß Û Û  ² ßßßÛ Û  Ü Ûßß² Û   Û   Û  ² Û  ² Û  Ü ²ß Ü ßßßÛ ßßßßßßßßßß
            ß ß     ßß   ßßß ß    ßßß ßßß ß     ßß   ßßß ßßßß  ßß

 1. Unrar.
 2. Burn or mount the image.
 3. Install the game.
 4. Copy crack.
 5. Play the game.

              Üßß  ÜßßÛ ÜßßÜ ²  Ü ÜßßÛ ÜßßÜ ÜßßÜ ²ÜÜ  Üßß  Üß
 ßßßßßßßßßßßß Û ß² Ûß²  Û  ² Û  ² Ûßß  Û  ² Û  ² Û  Ü ²ß Ü ßßßÛ ßßßßßßßßßßßßß
               ßß    Û   ßß   ßß  ß    ß     ßß   ßßß ßßßß  ßß

[COLOR=”Red”]Minimum
For Windows XP

* 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX 9.0c-compliant 256 MB video card*
* Intel Pentium 4 3.0 GHz or Intel Core 2 E6300 or AMD Athlon 64 3000+
* 1 GB of RAM
* 8 GB of uncompressed hard disk space (plus 400 MB for the Windows swap file and 12 KB free for saved games)
* DirectX 9.0c (Included)
* DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound card
* Windows XP-compatible mouse, keyboard
* Windows XP-compatible 6x speed DVD-ROM drive (600 K/sec sustained transfer rate)

*Supported Chipsets for Windows XP
All NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB RAM and better chipsets (excluding 8400 cards)
All ATI Radeon X1800 256 MB RAM and better chipsets (excluding X1800 GTO, Radeon HD2400, Radeon HD2600, and Radeon HD3450)
Motherboard integrated video chipsets not supported

For Windows Vista

* 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX 9.0c-compliant 256 MB video card*
* Intel Pentium 4 3.0 GHz or Intel Core 2 E6300 or AMD Athlon 64 3000+
* 1 GB of RAM
* 8 GB of uncompressed hard disk space (plus 400 MB for the Windows(R) swap file and 12 KB free for saved games)
* Windows Vista compliant true 16-bit sound card
* DirectX 9.0c (Included)
* DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound
* Windows Vista compatible mouse, keyboard
* Windows Vista-compatible 6x speed DVD-ROM drive (600 K/sec sustained transfer rate)

*Supported Chipsets for Windows Vista
All NVIDIA GeForce 7800 GT 256 MB RAM and better chipsets (excluding 8400 cards)
All ATI Radeon X1800 256 MB RAM and better chipsets (excluding X1800 GTO, Radeon HD2400, Radeon HD2600, and Radeon HD3450)
Motherboard integrated video chipsets not supported

Recommended
For Windows XP

* 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX 9.0c-compliant 256 MB video card*
* Intel Core 2 Duo E8400 and or AMD Athlon 64 X2 6000+
* 1.5 GB of RAM
* 8 GB of uncompressed hard disk space (plus 400 MB for the Windows  swap file and 12 KB free for saved games)
* DirectX 9.0c (Included)
* DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound card
* Windows XP-compatible mouse, keyboard
* Windows XP-compatible 6x speed DVD-ROM drive (600 K/sec sustained transfer rate)

*Recommended Chipsets for Windows XP
NVIDIA GeForce 8800 GT, ATI Radeon  HD 3850

For Windows Vista

* 3D hardware accelerator card required – 100% DirectX  9.0c-compliant 256 MB video card*
* Intel Core 2 Duo 3.0GHz or AMD Athlon X2 4800+ or higher processor
* 1.5 GB of RAM
* 8 GB of uncompressed hard disk space (plus 400 MB for the Windows swap file and 12 KB free for saved games)
* DirectX 9.0c (Included)
* DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound card
* Windows Vista compatible mouse, keyboard
* Windows Vista compatible 6x speed DVD-ROM drive (600 K/sec sustained transfer rate)

*Recommended Chipsets for Windows Vista
NVIDIA GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 3850[/COLOR]

Bu resim yeniden boyutlandırıldı. Resmin gerçek boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın. Resimin orjinal ölçüleri 790×444.

Bu resim yeniden boyutlandırıldı. Resmin gerçek boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın. Resimin orjinal ölçüleri 790×444.

Bu resim yeniden boyutlandırıldı. Resmin gerçek boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın. Resimin orjinal ölçüleri 790×444.

Bu resim yeniden boyutlandırıldı. Resmin gerçek boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın. Resimin orjinal ölçüleri 790×444.

Bu resim yeniden boyutlandırıldı. Resmin gerçek boyutunu görmek için bu çubuğa tıklayın. Resimin orjinal ölçüleri 790×444.

http://rapidshare.com/files/227853059/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part36.rar.html
http://rapidshare.com/files/227882226/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part35.rar.html
http://rapidshare.com/files/227879198/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part34.rar.html
http://rapidshare.com/files/227878561/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part33.rar.html
http://rapidshare.com/files/227878297/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part32.rar.html
http://rapidshare.com/files/227878084/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part31.rar.html
http://rapidshare.com/files/227874911/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part29.rar.html
http://rapidshare.com/files/227874309/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part28.rar.html
http://rapidshare.com/files/227874021/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part27.rar.html
http://rapidshare.com/files/227873800/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part26.rar.html
http://rapidshare.com/files/227873770/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part25.rar.html
http://rapidshare.com/files/227870789/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part24.rar.html
http://rapidshare.com/files/227870162/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part23.rar.html
http://rapidshare.com/files/227869934/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part22.rar.html
http://rapidshare.com/files/227869748/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part21.rar.html
http://rapidshare.com/files/227869734/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part20.rar.html
http://rapidshare.com/files/227866569/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part19.rar.html
http://rapidshare.com/files/227865964/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part18.rar.html
http://rapidshare.com/files/227865748/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part17.rar.html
http://rapidshare.com/files/227865533/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part16.rar.html
http://rapidshare.com/files/227865500/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part15.rar.html
http://rapidshare.com/files/227862436/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part14.rar.html
http://rapidshare.com/files/227861919/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part13.rar.html
http://rapidshare.com/files/227861697/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part12.rar.html
http://rapidshare.com/files/227861455/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part11.rar.html
http://rapidshare.com/files/227861413/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part10.rar.html
http://rapidshare.com/files/227857896/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part09.rar.html
http://rapidshare.com/files/227857805/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part08.rar.html
http://rapidshare.com/files/227857311/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part07.rar.html
http://rapidshare.com/files/227857249/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part06.rar.html
http://rapidshare.com/files/227857140/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part05.rar.html
http://rapidshare.com/files/227853063/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part04.rar.html
http://rapidshare.com/files/227853058/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part03.rar.html
http://rapidshare.com/files/227853064/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part02.rar.html
http://rapidshare.com/files/227853061/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part01.rar.html
http://rapidshare.com/files/227878047/X-Men.Origins.Wolverine-RELOADED.part30.rar.html

~ tarafından megaarsiv Mayıs 11, 2009.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: